Att sanera mögel

Att sanera mögel kan innebära allt från att göra rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp
till att praktiskt taget riva ut en hel inredning, byta takstolar och gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst eller som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en rejäl mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Åtskilliga sådana hyfer bildar sedan ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan expandera invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel tycker om att växa där det förekommer fukt, så vanligtvis har man inte bara problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar analysera om det är dags för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord och smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att finna, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det lätt att kasta bort, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går också hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en speciell lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man beskriva den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det besvärligt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att utreda exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé om man anar att det förekommer mögel och inte är säker på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte växa på fräscht kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som finns i alla badrum. Man behöver föga material för att motarbeta möglet på sådana ytor – vanligt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger därför att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i nästan samtliga fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en maskin som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga platser. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att uträtta än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara oerhört omfattande samt kostsamt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo eller vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man helt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.