Mossa över tak och takpannor

Mossa på tak kan ge ett helt hus ett fult och trist intryck, huset kan se hela 25% billigare ut, jämfört med ett hus som har rena, fräscha takpannor. Det är inte heller enbart fult, mossa på takpannor kan dessutom medföra fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, på samma sätt som alla växter och det leder till att takpannorna kan brista när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en ansamling växter som trivs där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig bra i näringsfattig samt sur jord. De senare årens sura nederbörd har därför lett till att mossor av diverse slag har ökat i gräsmattor, på plattor och på tak. Mossa är en härdad växt, den kan behärska långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det därefter börjar regna igen, återkommer mossan i all sin storslagenhet. De förökar sig även då det är tillräckligt vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Alltså blir det inte enbart återuppstånden mossa när det blir blött, det blir dessutom mer mossa än tidigare.

Mossa gillar att växa över tak som helst ligger i skugga, exempelvis på en norrsida eller en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det gäller av människor tillverkade objekt så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt samt skifferplattor.

Mossan växer helst i skarvar och det är där det kan förstöras när det därefter blir kallt. Det beror på att att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar och små sprickor. När vattnet i mossan fryser sväller det enligt fysikens lagar och det medför att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna anledning är det viktigt att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan borta från sitt tak? Det ultimata sättet att undkomma mossa på taket är att verka i förebyggande syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver självfallet inte fälla träden alla gånger, det räcker ofta med att man kapar väl valda grenar som hänger ovanför huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa borta är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det därefter regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner på takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att få förankring över takpannorna. Det duger inte lika bra ifall man har befintlig mossa på taket.

För att få bort mossan som redan har uppstått, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och borsta bort mossan manuellt en regnfattig dag. Därefter kan man kanske använda sig av medel som eliminerar mossan. De bör dock användas med stor försiktighet eftersom de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i skilda utsträckning.

Ett miljövänligare alternativ till diverse gifter är att rengöra med högtryckstvätt för att få undan mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader före – kan man lägga på Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten dö och lavars långa rötter börja vittra så det är lättare att högtryckstvätta bort allt.

Utan Fulstopp är lavarna – somliga ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter grundligt ner i takplattorna.