På vilket sätt kan mögel påverka allergi?

Visste du att mögel räknas som svamp och kan ge upphov åt allergier p.g.a. dess mykotoxiner och sporer? Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av illa lukt för att de som bor i huset ska känna symptom. Man kan ifall man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, särskilt tränade hundar som använder sitt briljanta luktsinne för att lokalisera mögel.

Mykotoxiner är ämnen som finns i olika mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan genomtränga massor material, gärna porösa sådana som betong. En mögelangripen källare kan således leda till besvär för de boende fastän de inte vistas i källaren ofta då mykotoxinerna letar sig bort från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett skydd mot ett i sig ofarligt protein som finns i exempelvis pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är hastig och av växlande grad, allt från några utslag eller lite snuva till en anafylaktisk chock som måste behandlas akut för att inte få dödlig utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och antas bero på att somliga celler i immunförsvaret som normalt tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot andra ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i förbindelse med människor genom luftvägarna – vi andas in dem. Således blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva samt andningssvårigheter. Också rinniga och kliande ögon är vanligt.

Mögel trivs i fuktig samt stilla miljö, exempelvis i källare och badrum som inte används. Har man drabbats av mögel i sitt hus är det betydelsefullt att man tar bort källan om man kan, alternativt sanerar den noggrant med mögeldödande medel såsom Tvärstopp.

Mögelsporer samt mykotoxiner försvinner dock inte fullständigt ifall man bara sanderar. Det lämpligaste är således att ta bort de delar som är angripet och byta ut de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men ifall man lider av besvärlig allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare problem, exempelvis rinniga ögon och snuva är det oftast inga problem att flytta in tillbaka till huset ganska omedelbart efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man försöka undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, självklart, och då måste man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som tas i tablettform och som verkar preventivt inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som medför att luftrören svullnar upp och att det kliar i ögon samt näsa. Man kan även använda sig av nässpray.

Mot rinniga ögon finns särskilda medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, på samma sätt som antihistaminer samt de flesta nässprayer. Om man har problem med astmasymptom ska man utredas för det och ges tillpassad astmamedicin, vanligtvis i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara oerhört jobbigt, men om man vet hur man bör hantera det kan problemen minskas och till och med försvinna.