Mossor och lavar

Mossor och lavar är två ibland till synes identiska växter, men de skiljer sig åt på många olika sätt. Bägge kan växa på sten och har inget rotsystem och suger upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar även likheterna slut.

Mossa trivs på platser med stora mängder väta och gärna skugga, så att fukten stannar kvar. Mossor är vanligtvis gröna i färgen och tar upp vatten samt näringsämnen med assistans av porer i sina bladliknande utskott med tanke på att de saknar adekvat rotsystem för denna uppgift. Istället kan vissa mossor ha rotliknande utskott som förbinder växten tillsammans med underlaget.

Mossa växer i marker som är näringsfattiga, sura och blöta, t.e.x. dåligt skötta trädgårdar. Mossa är under normala förhållanden – med duglig dränering, önskvärt pH-värde och redigt gödslat – inte lika motståndskraftigt som vanligt gräs, men då förhållandena ändras tar mossan över och brer ut sig.

Mossa kan i regel klara av att bli uttorkade under längre perioder, och då det återigen blir blött och fuktigt så kommer mossan att föröka och sprida sig. Mossa trivs även att växa på material så som asfalt, betong, eternit, tegel och skiffer, vilket medför att de kan kom igång och växa på taket.

Det är viktigt att man håller efter sitt tak så att mossa inte ska kom igång och växa på det då det leder till att fukt hålls kvar på taket och i minimala materialsprickor. När vintern och kylan sedan kommer, kan det resultera i att takpannorna spricker och man får fuktskador samt mögel på vinden och resten av huset. De vanligaste mossarterna är husmossa och väggmossa.

Lavar däremot, växer helst på torra och soliga platser. De är en blandning av en svamp och en alg. Svampen har till uppgift att utgöra stomme samt skydd åt algen samt att ta upp näring samt vatten. Algen bildar i gengäld energi genom fotosyntes från den upptagna näringen. Normalt är lavar grå till färgen, men massor andra färger finns.

Lavar saknar stjälk, rotsystem samt blad och tar upp vatten och näring ovanifrån och de är oerhört känsliga för luftföroreningar. Lavar har inga problem att bestå helt i frånvaro av vatten utan sjunker ned i så kallad torrdvala där ingen tillväxt sker. De vanligaste arterna av lavar är islandslav och renlav. Islandslav har en lång tradition i diverse maträtter, bland annat sallader.

Lavar föredrar att växa på kala ytor, så som sten, trä, bark samt jord, men de kan också florera ihop med örter och mossor. En del lavar växer på trädstammar och ges då sin näring genom vatten som sipprar över växten. Det innebär en långsam tillväxt för laven.

Andra lavar växer på stenar och utsöndrar då diverse syror som sakta löser upp stenen och utsöndrar diverse mineralämnen som laven kan ta upp. Artindelning när det handlar om lavar är emellanåt komplicerad, eftersom det i själva verket rör sig om två arter – en svamp och en alg, men växtsättet och utseendet skänker laven sitt namn och det är främst svampen som avgör på vilket vis laven växer samt hur den ser ut.

Mossor och lavar är alltså ganska vitt skiljda, när man ser lite närmre på det! Vill man få undan mossor och lavar är det enklats med Fulstopp – spruta på och regna av.