Hur blir man effektivt kvitt med mögelsvamp?

Det första man brukar tänka på i samband med mögelsvamp är illa lukt samt problem. Det finns en rad skilda sorters mögelsvampar. Mögel kan avge mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som ofta uppfattas som illa lukt).

Mögel bildar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet flytta näringsämnen samt vatten. Uppbyggnaden åstadkommer så att mögelsvampen kan svälla sig mycket stor och kan även ta sig in i porösa material så som trä samt betong. Det är således ofta endast en liten del som syns.

Mögel som inte ger upphov till giftiga gaser används vid framställning av exempelvis ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer även penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Således är inte allt mögel ständigt av ondo. Penicillium kan dock även ge allergi och astma om det får växa till sig i ett hus.

En del grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, till exempel Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad sjukdom särskilt för människor som har nedsatt immunförsvar och kan resultera i döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla ifall man vistas i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal trötthet, mag- och tarmproblem med mera. Det är således någorlunda vaga symptom som inte alltid för tankarna åt mögel. Om man upplever symptom som ovanför nämnda är en god idé att höra med andra som bor eller vistas mycket i samma hus om de upplever snarlika saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller vistas (arbete, skola, förskola och så vidare) i en byggnad som är mögelangripen. Det måste utföras mögelsanering. Man kan sanera på annorlunda vis, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Ifall mögelangreppet är litet och på oorganisk jämn yta, så som kakel i badrum, kan man rengöra med hjälp av vinäger (vittvins-) alternativt bikarbonat utspätt i vatten för att eliminera möglet, hellre än att bruka klorin, som förvisso funkar på dessa ytor, mer är väldigt giftigt.

Ifall det rör sig om porösa material är risken för omvänd verkan påtaglig ifall man använder klorin med tanke på att det vanligtvis är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och döda allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen så småningom blommar upp igen efter en sådan behandling och det enda man har åstadkommit är att hälla ut en aning gift.

Ett bättre alternativ än Klorin är Fulstopp. Det fotrsätter verka framåt i tiden.

Ifall möglet finns över mer porösa ytor, så som betong i exempelvis källare, är det gynnsammare att använda sig av foggingmetod eller fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging hettas saneringsmedlet upp så att det förångas till små droppar. Dessa droppar kan därefter lättare leta sig in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där eliminera mögelsvamparna.

Är mögelsvampangreppet så komplicerat att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man ges ekonomiskt support från staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det vanligtvis inte med avfuktare samt mögeldödande medel utan man måste undanröja allt det angripna materialet. Det är ett omständigt och dyrt projekt, men även det enda som inte bara tar bort mögelsvampen utan även sporer samt mykotoxiner.