Så blir du av med mögel på bästa vis

Ett vanligt besvär som otaliga husägare drabbas av är mögel och övrig mikrobiell påväxt – någonting som kan åtgärdas genom mögelsanering. En huvudsaklig orsak tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan ges en försämrad ventilation som konsekvens, ifall man inte vet vad man gör.

Men även nybyggda hus kan drabbas av mögel och annan påväxt. Det är nästan jämt en följd av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden ordentligt, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan dessutom röra sig om dålig dränering kring huset.

Mögel trivs på fuktiga ställen. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått rejält grepp. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, om man väntar med städningen ett litet tag, kan vara väldigt svåra att få undan till fullo.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och ska framför allt åtgärdas för att man inte ska få stora problem med fuktskador och mögel. Mögel avger därutöver hälsovådliga gaser som i vissa fall kan uppfattas som en illa lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att vistas i ett hus som är mögelangripet. Det kan leda till luftvägsbesvär så som hosta och i somliga fall även andningssvårigheter.

Man kan dessutom drabbas av trötthet till följd av dålig nattsömn på grund av de problem som mögel innebär. Det är alltså viktigt att bli av med möglet och förhindra att det kommer åter.

Mögelborttagning kan ske på lite annorlunda sätt. Det vanligaste, mest drastiska och definitivt bästa sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Detta gör så att man blir av inte bara med själva möglet utan även de sporer samt gaser som orsakar både den dåliga lukten och de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan bli hög när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning på problemet. Vissa utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att vara medveten om att man kan bli av med mögel på flera sätt.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller annat rengöringsmedel. Det fungerar bra på kakel, klinker samt andra glatta ytor. Efter att ha tvättat grundligt med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med ättika. Detta kan vara värt att prova innan man river ut hela inredningen.

En annan procedur så kallad fogging som kräver en speciell maskin. Den hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför att medlet kan tränga in djupare och det är följaktligen en bra metod ifall möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att tillämpa är det angeläget att man därpå åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, rengöra oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, förhoppningsvis helt och hållet!